2011-04-13 14:50    

 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE” w okresie od 1 maja do 30 listopada 2011 roku.

 

 Specyfikacja
Oferta
Formularz cenowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
Umowa
  Oświadczenie o pobieraniu składek ZUS

Ogłoszenie

RozstrzygnięcieStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego