2011-09-16 11:48    

na usługę: polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w okresie od października do 15 grudnia 2011 r.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja
Oferta
Formularz cenowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
Umowa

Umowa dotyczącąca danych osobowych - wzór

 

Rozstrzygnięcie

 

Zapytanie nr 1.

W związku z umieszczeniem informacji o przetargu na usługę: polegającą na przeprowadzeniu zajęć zakresu aktywnej integracji dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą
„POSTAW NA SIEBIE”, w okresie od października do 15 grudnia 2011 r., mam pytanie do § 6 pkt. 7 SIWS który cytuję:

„wykaz wykonanych usług w zakresie prowadzonej działalności z okresu ostatnich 3 lat: w tym wykaz zrealizowanych nie mniej niż 10 szkoleń zawodowych o podobnym zakresie w tym co najmniej jedno dla beneficjentów będących klientami OPS, PUP lub OHP – w sytuacji prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 3 lata, wykaz ze wszystkich lat prowadzenia działalności;”

Czy firma powinna wykazać się doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia 10 szkoleń, czy szkoleń tematycznie związanych z zadaniem o którego realizację ubiega się?

 

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia 10 szkoleń zawodowych lub podnoszących kompetencje zawodowe o tematyce wskazanej w specyfikacji.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego