2011-07-18 15:06    

Przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywnej integracji - Warsztaty rozwoju osobistego dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE” w okresie od 16 sierpnia do 30 listopada 2011 r..

  

Specyfikacja
Oferta
Formularz cenowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
Umowa

 

Ogłoszenie

RozstrzygnięcieStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego