2011-06-22 15:21    

Aktywna integracja beneficjentów ostatecznych
projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”,
wyjazdowe warsztaty integracyjno-edukacyjne
realizowane w II połowie sierpnia 2011 r.

 

Specyfikacja
Oferta
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
Umowa

Ogłoszenie

RozstrzygnięcieStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego